tisdag 12 januari 2010

917 Amen! Lovet och priset

//: Amen! Lovet och priset, 
amen, vishet och tack, 
amen, äran och makten 
och starkheten tillhör vår Gud och Lammet ://


1. Det är dessa som kom ur den stora bedrövelsen
och som gjort sina kläder vita i Lammets blod. 
Därför står de nu inför Guds tron 
och tjänar honom i hans tempel 
och han som sitter på sin tron 
skall vara mitt ibland dem. 
Amen...

2. Ingen hunger och törst skall plåga dem mera, 
varken sol eller eljest brännande hetta, 
ty Guds Lamm skall leda dem 
och föra dem till livets vattenkällor, 
och Gud skall torka alla tårar bort från deras ögon. Amen...
Text: Johannes (Upp. 7:12-17) 
Musik: Birger Gran 1967

Inga kommentarer: