måndag 1 februari 2010

96 Jesus är Herren
1. Jesus är Herren –
bara tre små ord
räcker att förvandla
himmel, hav och jord.
I de tre små orden
livets kraft är gömd.
Genom de tre orden
dödens makt är dömd.
Jesus är Herren –
bara tre små ord
räcker att förvandla
himmel, hav och jord.

2. Jesus är Herren –
Det är allt i tron.
Det är liv med Fadern
och hans käre Son.
Det är Andens under,
när en mänska tror
att allting i världen
av Guds Son beror.
Jesus är Herren –
Det är allt i tron.
Det är liv med Fadern
och hans käre Son.

3. Jesus är Herren –
det är allt och nog
för att övervinna
den, som oss bedrog.
Med de orden segrar
än Guds vänners mod,
och de orden kostar
oss martyrers blod.
Jesus är Herren –
det är allt och nog
för att övervinna
den, som oss bedrog.

4. Jesus är Herren –
så skall vi till sist
höra alla säga
inför Herren Krist.
Under skam och bävan
skall förföljare
stämma in i Kyrkans
trosbekännelse:
Jesus är Herren!
Så skall vi till sist
höra alla säga
inför Herren Krist.


Text: Christian Braw - publ. med tillstånd
Musik: Georg Friedrich Händel

Inga kommentarer: