söndag 17 januari 2010

806 Från dig, all nåds och visdoms Gud1. Från dig, all nåds och visdoms Gud,
vi väntar råd och styrka
att undervisa i de bud
som tryggar folk och kyrka.
I tro och bön
sås livets frön
från ljusets helga länder.
Men utan tro
kan inget gro:
där sås med tomma händer.

2. Vårt kall är högt, vårt verk är stort,
vi själva är så svaga;
där vi från himlen hjälp ej sport,
vi ingenting kan taga.
Så giv oss nåd,
att ord och råd
ej från din vilja viker.
Var barnasjäl
bevara väl,
o Herre, åt ditt rike.

3. Den kunskap du, o Gud, oss gav
om världens ting och under
är strålar från ett ljusets hav
som flödar alla stunder,
och den som här
har sanning kär
får kraft som du vill öka
att först av allt,
som du befallt,
dig och ditt rike söka.

4. Välsigna oss, giv ljus och frid,
giv fröjd i liv och lära.
Bered vårt folk en sommartid,
ditt namn till pris och ära.
Giv tro och dygd
i bo och bygd,
giv kärlek, mod och hälsa.
Vi tror att du
i nåd ännu
vill folk och kyrka frälsa.


Text: Edvard Evers 1914 (61 år), ngt bearb. 2011
Musik: Burkhard Waldis 1553 (58 år)

Inga kommentarer: