måndag 1 februari 2010

63 Genom öde rymder
Alt. melodi:


1. Genom öde rymder
virvlar tom planet.
Varför? Vad skall hända?
Fadern svaret vet.

Allting har en mening,
gåtan har ett svar
hos den Gud som alltid
är och varit har.

2. I hans hjärta svaret
finns, en enfödd Son.
Meningen och planen
kommer utifrån.
Allting har…

3. Ljus från himlen strålar
som ett kärlekssvar,
och när Herren ropar
lyser solen klar.
Allting har…

4. Havet viker undan,
örter går i blom.
Djur i solen leker,
dygnen växlar om.
Allting har…

5. Utav lera formar
Gud en härlig kropp.
Anden föder livet,
människan står opp.
Allting har…

6. Som en bild av Faderns
kärlek står de där,
Adam och hans Eva
Faderns avbild är.
Allting har…

7. Genom dem skall livet
ständigt strömma ut
dit där kärleksljuset
inte fanns förut.
Allting har….

8. Faderns Son är planen,
han är meningen.
och i honom finner
varje mänska den.
Allting har….

9. Faderns plan blev fullföljd,
när hans hjärtas Ord
människa bland mänskor
blev på sargad jord.
Allting har…

10. I vårt liv skall planen
också ta gestalt,
när i våra hjärtan
Faderns Son blir allt.
Allting har en mening,

gåtan får sitt svar
hos den Gud som alltid
är och varit har.


Text: Christian Braw, publ. med tillstånd
Musik: Friedrich Filitz 1847 (43 år), alt. fransk folkmelodi

Inga kommentarer: