onsdag 20 januari 2010

619 Din frid, o Herre, är vad jag behöver1. Din frid, o Herre, är vad jag behöver,
då stormen gnyr och höga vågor slå
mot bräcklig farkost, och då rymden över
sig välver stjärnlös, hotande och grå.

2. Din frid ger kraft att bära livets börda,
som annars böjde mig till jorden ner,
att stilla, ödmjukt dina vägar vörda
och tro en mening, fast jag ej den ser.

3. Ja, Herre, skänk mig fridens dyra gåva
till hjälp i själens nöd och hjälplöshet,
tills, en gång hemma, jag dig rätt må lova
för nåd, omätlig, i all evighet.


Text: Stina Anderson (1876-1940)
Musik: Oscar Ahnfelt, alt. folkmelodi från Dalarna

Inga kommentarer: