fredag 29 januari 2010

515 Någon nu knackar på din dörr

Någon nu knackar på din dörr,
någon nu knackar på din dörr.
Varför inte öppna för honom?
Någon nu knackar på din dörr.

Liv för han med sej -
någon nu knackar på din dörr -
frid vill han ge dej.
Någon nu knackar på din dörr.
Varför inte öppna för honom?
Någon nu knackar på din dörr.

Text och musik: Negro Spiritual, fri övers. A.H. 2010

Inga kommentarer: