måndag 1 februari 2010

48 Vår Gud är så storVår Gud är så stor,
så stark och så mäktig,
det finns inget han inte förmår.

1. Hans händer har gjort
vart berg och var dal,
vart hav och varendaste stjärna.
Vår Gud är så stor...

2. Han kom som ett barn,
han bodde bland oss
och dog för oss alla, men lever!
Vår Gud är så stor...

3. Han sänder sin Ande,
gör allting nytt,
oss fyller med tro, hopp och kärlek.
Vår Gud är så stor...

Text: v. 1 Okänd, v.2-3 A.H. 2011
Musik: Okänd

Inga kommentarer: