lördag 30 januari 2010

475 Så stilla, så sval, så läkande skön1. Så stilla, så sval, så läkande skön
är din närhet, o Jesus, min Gud.
Besvarar så ljuvt min ordlösa bön
med din närhet du gör, o min Gud.

2. O mäktige Herre, änglarnas kör
får du höra vid tronen var dag.
De svagaste böner ändå du hör
och du kommer till den som är svag.

3. När du är mig nära vila jag kan
i den frid som du giver så rikt.
Låt strömma från dig en läkande kraft,
när jag fattar din mantelfålls flik.


Text och musik: Hakon Långström 1987 (41 år)
[psalmen publicerad med tillstånd]

Inga kommentarer: