söndag 31 januari 2010

413 O Jesus, du som hemlös var1. O Jesus, du som hemlös var,
lik pilgrim som ej hydda har,
kom in, kom in här i mitt tjäll,
och stanna kvar, snart är det kväll.

2. Blott ensamhet ger ingen ro,
o kom och i mitt hjärta bo!
Du vet det väl: du är den gäst
som där är efterlängtad mest.

3. Ja, dagen snart till ända går
och nattens mörker förestår.
Du som det sanna ljuset är,
förbli i mörkret hos mej här.

4. Allt vad av nåd du givit har
jag anförtror i ditt förvar.
Dej, heliga Treenighet,
ske lov och pris i evighet.

Text: Angelus Silesius (Johann Scheffler), sv. övers. Edvard Evers, ngt bearb. 2011
Musik: Hakon Långström 1986 (40 år)

Inga kommentarer: