söndag 31 januari 2010

410 O Gud som allt med vishet styr1. O Gud, som allt med vishet styr,
hav tack för varje dag som flyr,
vart steg, som mig i Jesu namn
för närmare din fadersfamn.

2. Se, jag en främling är och gäst,
som icke här min boning fäst,
men fristad i ditt hägn begär
var gång en dagsled slutad är.

3. Välsigna kroppens vilotid
och gjut i själens djup din frid.
Rannsaka mig, min Gud, och säg
om jag är stadd på livets väg.

4. Ack, att jag rätt ödmjukat mig
likt publikanen inför dig,
likt samariten understött
de slagna jag på vägen mött!

5. O du som mina brister vet,
jag flyr till din barmhärtighet
och tror, att du för Jesu skull
till mig än skådar kärleksfull.

6. Låt mig i detta ljuva hopp
få somna in och vakna opp
och ledas troget vid din hand
hem till mitt rätta fadersland.

Text: Johan Olof Wallin 1812 (33 år), ngt bearb. 2011
Musik: Svensk 1697

Inga kommentarer: