måndag 1 februari 2010

30 Pris ske Gud! För livets gåva
1. Pris ske Gud! För livets gåva
högt hans verk må honom lova!
Honom lovets offer bär!
Hav och himlar honom ärar,
sjung hans pris med stjärnehärar:
//: Gud, du livets källa är! ://

2. Helig är du! Hoppets ankar
fäste får i dina tankar,
Herre, stor i nåd och makt!
Till ditt pris ses blixten ljunga,
änglar ila, folk lovsjunga,
//: världar träda fram i prakt ://


Text: Okänd, bearb. A.H. 2010 Musik: Wolfgang Amadeus Mozart


Texten är hämtad från en skolsångbok och ganska fritt bearbetad, eftersom det inte angavs någon upphovsman (om någon känner till mer, är upplysningar välkomna).


Musiken anges vara av Mozart, men är troligen något förenklad för ökad spelbarhet, åtminstone beträffande det 3-stämmiga arrangemanget.


Porträtt av Mozart:Wolfgang Amadeus Mozart, rekonstruktion av Barabara Krafft från 1819 (den bild som anses vara mest lik Mozart).

Inga kommentarer: