måndag 1 februari 2010

289 Jag ser dig hög i gycklarskruden
1. Jag ser dig hög i gycklarskruden
med törnekronan om ditt hår,
för romarn den förryckte juden,
för juden hjälten av i går,
för den som mött din blick och tror
en Frälsare, en vän, en bror.

2. Så blev ditt rö ett furstetecken,
för alltid över världen sträckt,
och purpurn med ditt blod i vecken
i tiders tid en kungadräkt.
Hur bleknar alla kronors glans,
min konung, mot din törnekrans!  


3. Låt mig på nytt få börja färden
och gå de stigar, där du går.
Ny blir då dagen, ny blir världen
och rik är själens nya vår.
Min broder, vid din starka hand
jag träder in i livets land.

4. Låt nu min syn bli mer än drömmar,
låt längtan verklighet få bli!
Ge liv av liv som ändlöst strömmar,
bräck bojan och gör fången fri!
Ja, jag har mött din blick och tror,
min Frälsare, min vän, min bror!


Text: Jeanna Oterdahl, ngt bearb. A.H. 2011
Musik: Georg Neumark[Texten publicerad med tillstånd av Vännernas samfund, som har copyright fram till 2035]


J Oterdahl:


Jeanna Oterdahl 1918

Inga kommentarer: