måndag 1 februari 2010

215 Kristi ord må bland oss vara
1. Kristi ord må bland oss vara,
alltid rikligt hos oss bo.
Låt oss här varann förmana,
undervisning ge i tro,
med all vishet tala så,
att uppbyggelse vi får.
Vi Guds rena ord behöver,
ej den falska frid som söver.

2. Vi med psalmen får förkunna,
lära med koralen skön.
Härlig lovsång får vi sjunga,
andlig visa bär vår bön.
Alltid dock vårt hjärta må
vara med i sången, då
kan vi rätt vårt tack frambära,
endast Gud för allt ge ära.


Text: Hakon Långström 1986 (40 år) efter aposteln Paulus (Kol. 3:16), publ. med tillstånd
Musik: Johann Schop

Inga kommentarer: