måndag 1 februari 2010

198 På Gud som åt fågeln bereder
1. På Gud, som åt fågeln bereder
ett bo i den grönskande lund
och över oss människor breder
sin nåd liksom himmelens rund,
vår lycka och ro får vi bygga.
Hans ord gör oss glada och trygga
och helgar vårt äkta förbund.

2. Vi knutits av Gud vid varandra
med dyraste bandet på jord.
Vi även fått nåden att vandra
tillsammans till Frälsarens bord.
O, må vi ej se oss tillbaka,
men båda den vila få smaka,
Gud lovat sitt folk i sitt ord.


Text: Svante Alin (1852-1931), ngt bearb. 2011
Musik: Kangasala 1623

Inga kommentarer: