måndag 1 februari 2010

NATTVARDEN

Se även följande sånger som ännu inte får läggas ut på nätet i sin helhet: * Gud vare lovad, han som i sin godhet  * Här är rymlig plats, här är Guds bord  * Kläd dig, själ, i högtidskläder  * Som spridda sädeskornen  * Vi till ditt altarbord bär fram

Inga kommentarer: