måndag 1 februari 2010

148 Genom allt Guds folk går ett bandGenom allt Guds folk går ett band av kärlek,
och det håller oss tätt intill varandra.
Det bevarar oss vid Guds fadershjärta,
slutna i Jesu famn.

Inga kommentarer: