söndag 16 december 2007

Middag

228 Jesus kär,
var mig när
och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr, när natten skymmer:
Jesus kär,
var mig när.

2. Håll du mig
tätt vid dig
och jämna för min fot din stig.
I glädjen och i sorgen lika:
håll du mig
tätt vid dig.


229 Med Jesus i hjärtat jag trygg går till ro
och drömmer om himlen, där sist jag får bo.

2. Med Jesus vid handen jag modigt uppstår
och glad i mitt sinne till arbetet går.

3. Med Jesus för ögat, vad skadar mig, säg?
Mig intet skall draga från sanningens väg.

4. Med Jesus i sinnet jag synden kan sky,
för honom, den rene, allt orent må fly!

5. Med hjärtat hos Jesus får sorgen ej makt,
min fröjd och min smärta på honom jag lagt.

6. Med Jesus, med Jesus i döden jag ler,
då skuggorna viker och Jesus jag ser.

Text: Okänd tysk författare, Anna Ölander

Inga kommentarer: