söndag 23 september 2007

Helg och gudstjänstBRIST UT, MIN SJÄL, I LOVSÅNGS LJUD

Text: Frances (Fanny) J Crosby van Alstyne (SvPs 12)
Musik: R Lowry


DAGAR KOMMA, DAGAR FLYKTA

Text: Johan Olof Wallin (v. 1-2), Jesper Svedberg (v. 3) (SvPs 77:1-3)
Musik: J Schop 1642


DET RINGER TILL VILA OCH VECKAN GÅR UT

1. Det ringer till vila och veckan går ut,
Guds sabbat sig nalkar och mödan har slut.
Tack, evige Fader, för hälsa och frid
och nådenes gåvor i nödenes tid.

2. Du varit mitt stöd i mitt anletes svett,
min börda du lättat, mitt bord du berett,
och om i min blindhet jag knotat ibland,
du tog dock ej från mig din skyddande hand.

3. Förlåt mina brister, och giv att alltmer
din nåd jag förnimmer, din sanning jag ser.
Ack, öppna mig ögonen, Gud, för ditt ord,
som bliver, då himlen förgås med vår jord.

4. Det ordet skall vara min tröst och mitt ljus.
I morgon det ljuder ännu i ditt hus.
Jag dit med de fromma så gärna då vill,
och själen hon längtar och trängtar därtill.

5. Lär mig då besinna mitt eviga väl,
upplys du mitt sinne, upplyft du min själ
från levernets oro och sorg och besvär
till dig och till det som evinnerligt är.

6. Det dröjer ej länge så är det förbi
med färden i världen och tingen däri.
Vad blev det väl av mig, om, Herre, ej du
mot mig var barmhärtig och nådig ännu?

7. Mot målet nu vill jag så vandra min stig,
att synden ej skiljer mitt hjärta från dig.
Min omsorg om själen förena jag skall
med trohet och flit i mitt jordiska kall.

8. Till detta beslut att ej glömma ditt bud
välsigna min gudstjänst i morgon, o Gud.
När åter jag börjar min veckas besvär,
ett steg jag då närmare himmelen är.

Text: J O Wallin 1838 (Järvsöpsalmen)
Musik: I Widéen


DETTA ÄR DAGEN SOM HERREN HAR GJORT

1. Detta är dagen som Herren har gjort;
må vi med honom förlikas!
Han har idag öppnat himmelens port;
det skall var söndag predikas.
Ty i dess heliga timmar
härlig ur graven uppstod Guds ord,
nådig till jorden Guds Ande for,
därför skall klockorna ringa.

2. Herre, i ljuset från ordet oss ställ,
så att du ensam får äran.
Då ska vi prisa dig nu och i kväll,
jubla till satans förfäran.
Läk nu vår dödliga skada,
gör evangelium för oss stort:
detta är dagen som du har gjort,
må vi på den vara glada!

Text: N.F.S. Grundtvig, övers. A.H.


DU KALLAR OSS TILL KYRKAN, OCH DÄRFÖR ÄR VI HÄR

Text: Liv Nordhaug 1979, fritt efter K Rommel 1967, Britt G Hallqvist 1983
Musik: K Rommel 1967


GE OSS ÄN EN STUND AV NÅD, O JESUS

Text: Lina Sandell 1877
Musik: Ur Ahnfelts sånger 1868 ("Var jag går")


GUD, DU ÄR HÄR, I DETTA RUM FINNS OCKSÅ DU

Text: Göte Strandsjö 1974 (Psalmer och Sånger 439)
Musik: Göte Strandsjö 1974


HELA VÄRLDEN FRÖJDES HERRAN

*1. Hela världen fröjdes Herran
tidigt och av hjärtans grund.
Kom från orter när och fjärran,
ni som står i hans förbund.
Träd nu fram med lust och fröjd,
lovsjung Gud i himmelshöjd.

*2. Han är den som oss har skapat
till sitt folk och sina får,
frälsat det som var förtappat
och är den som med oss står,
vill oss en gång föra in
uti himlaglädjen sin.

*3. Tacka honom i hans portar,
lovsjung i hans tempelgård.
Samlas hit från alla orter,
prisa den om oss har vård.
Han oss nådig är och blid,
trofast intill evig tid.

Text: J Franck 1653, Jakob Arrhenius 1691, Jesper Svedberg 1694, ngt bearb. Musik: Troligen svensk 1676


HERRE, SAMLA OSS NU ALLA

1. Herre, samla oss nu alla
kring ditt dyra nådesord.
Likt ett vårregn låt det falla
på vårt hjärtas torra jord.
Värdes oss din Ande sända
och din eld ibland oss tända,
/: mätta ljuvligt de elända,
Herre, vid ditt rika bord :/

2. Lär oss troget taga vara
på det ord oss givet är.
Led oss i ditt ljus, det klara,
på den väg som till dig bär.
Gör vårt hjärta för dig stilla,
låt ej otron oss förvilla,
/: Herre, låt oss ej förspilla
nådestunden du beskär :/

3. Må vi akta på den tiden
då du söker oss, o Gud.
Snart är nådens dag förliden,
och vi får ej flera bud.
O, så hjälp oss nu att höra
vad vår själ kan saliggöra,
/: upplåt du vårt hjärtas öra
och förnim vårt böneljud :/

Text: Lina Sandell-Berg 1872
Musik: W B Bradbury (1816-1868)


HUR FRÖJDAR SIG I TEMPLETS FAMN

Text: J O Wallin 1813, L Lindman 1980 (SvPs 405)
Musik: B Waldis 1553


HUR LJUVT DET ÄR ATT KOMMA

1. Hur ljuvt det är att komma
till Herrens tempelgård,
där trogna själar blommar
som liljor i hans vård!
Man ser hur skära kalkar
för Gud där öppna står,
/: och himmelsk dagg dem svalkar,
att liv och kraft de får :/

2. Hur kärt i Andens enhet
att dem tillsammans se
i trohet och i renhet
åt Herren offer ge.
När de Guds lov upphöjer
på denna fridens ort,
/: vem är väl då som dröjer
och stannar vid dess port :/

3. Träd in att se och smaka
hur ljuvlig Herren är,
att bedja och att vaka
med hans utvalda där.
Där ute lever flärden
så glädjelös och tom,
/: ack, ringa fröjd ger världen
emot Guds helgedom :/

4. Ej vill jag vandra fjärran
till mörker bort från dag.
Mitt ljus, det är av Herran,
min sol uppsöker jag.
Inför hans anlet klara
vill i hans hus jag bo.
/: Där är mig gott att vara,
där har mitt hjärta ro :/

Text: Johan Ludvig Runeberg 1857, ngt bearb.


HÖR, GUD ÄNNU SIN NÅD DIG BJUDER

1. Hör, Gud ännu sin nåd dig bjuder;
se, templets portar öppnar sig.
Kanske härnäst, då klockan ljuder,
upplåtes gravens port för dig;
du går ej mer i Herrens hus,
ditt rum bereds i jordens grus.

2. Men om i dag du söker Herran
och hem hans ord i hjärtat bär,
han följer dig och är ej fjärran,
då du hans hjälp och tröst begär;
han ej din sjuksäng överger
och än i graven till dig ser.

3. Så sök i dag, då år och hälsa
än ger dig tid och kraft därtill.
Sök Herrens nåd, som vill dig frälsa,
blott du på honom lita vill.
Och Gud, som hör din bön och sång,
välsigna skall din kyrkogång.

Text: Frans Michael Franzén 1814, ngt bearb


KOM, LOVA VÅR GUD MED NY SÅNG I HJÄRTAT

Text: Okänd brasilian, sv. övers. Jonas Jonson 1990
Musik: Okänd brasilian


KÄRE JESUS, VI ÄR HÄR

Text: T Clausnitzer 1663, P Lagerlöf 1694, A.H.
Musik: J R Ahle 1664 ("Liebster Jesu, wir sind hier")


LÅT OSS FÖRNIMMA, FADER VÅR

1. Låt oss förnimma, Fader vår,
att själv du mitt ibland oss står
och att din ömma Fadersfamn
står öppen än i Jesu namn.

2. Låt ordets frö du sår i dag
ge riklig skörd till ditt behag,
och håll om plantan särskild vård
där hjärtats mark är karg och hård.

3. Fullborda, Gud, i oss ditt verk
och med din Andes kraft oss stärk.
Hör, Fader, mild och nådefull,
vårt hjärtas bön för Jesu skull.

Text: Alfons Takolander 1927, ngt bearb.
Musik: Svensk 1697 (SvPs 158b)


O GODE ANDE, LED DU MIG


O gode Ande, led du mig
till sanningen och livet.
Skriv i mitt hjärta vad av dig
i livets ord är skrivet.
Styrkt av din kraft, ledd av din nåd,
jag vill ditt kärleksfulla råd
i ord och gärning prisa.

Text: Johan Åström 1816
Musik: Strassburg 1545/Johann Cruger 1653


O JESUS KRIST, DIG TILL OSS VÄND

Text: Okänd tysk förf 1648, J Gezelius d y 1695, P O Nisser 1983 (SvPs 78)
Musik: Görlitz 1648


SABBATSDAG, HUR SKÖN DU ÄR

1. Sabbatsdag, hur skön du är,
skänkt av Gud, jag har dig kär.
Kom, o kom att än en gång
samla oss till bön och sång.

2. Efter arbetsveckans strid
får vi sitta ned i frid
vid vår Faders rika bord,
lyssnande till nådens ord.

3. Gud, vår Gud, till dig vi ber:
ge oss rik välsignelse.
Låt ditt evangelium
ljuda klart i alla rum!

4. Låt i dag ditt helga ord
göra under på vår jord.
Kom och våra själar föd,
Herde god, med livets bröd.

5. Kom och månget byte tag
från den onde denna dag.
Bärga mången kärve in,
Herre, skörden är ju din!

6. Låt den komma snart, den tid
då vi efter livets strid
i en evig sabbatsro
får i dina gårdar bo.

Text: Joel Blomqvist 1877
Musik: Joel Blomqvist 1877


SALIG, JESUS, ÄR DEN STUNDEN

Text: E G Woltersdorf 1752, Britt G Hallqvist 1984
Musik: P Nodermann 1911


SÅ SKÖN OCH LJUVLIG ÄR

Text: H Spegel 1694, Britt G Hallqvist 1984
Musik: P Stenberg alt. J Regnart 1574


SÅ ÄR NU VÅR KYRKOGÅNG


1. Så är nu vår kyrkogång
denna stunden väl förfluten.
I Guds ord, i bön och sång
är hans nåd bland oss utgjuten.
Herren vare evigt prisad:
härligt är vår själ bespisad.

2. Vi går hem till hus och bo,
Gud oss med sin Ande gladde.
Nu vår själ har fått den ro,
vartill hon stor längtan hade.
Må Gud framgent oss ledsaga,
så vi honom kan behaga.

3. Gud, vår utgång salig gör,
våra brister nådigt hela.
Satans onda verk förstör,
giv oss dagligt bröd att dela.
Låt oss väl vår vandring ända
och till dig i himlen lända.

Text: H Schenk 1680, P. Lagerlöf 1694


TITTA, ÄR DU HÄR, ÄR DU HÄR, ÄR DU HÄR

Text: Ur Halleluja 3
Musik: Ur Halleluja 3UPP, PSALTARE OCH HARPA

1. Upp, psaltare och harpa,
upp, kraftens ord, du Andens svärd,
tveeggade och skarpa:
ur dvalan väck en syndig värld.
Och, nådens milda lära,
de väckta hjärtan bjud
att känna, älska, ära
barmhärtighetens Gud,
som huld i Sions gårdar
med Anden och sitt ord
allt som en herde vårdar
sin dyra, återlösta hjord.

*2. Dig skall ditt Sion sjunga
och bära fram för dig, o Gud,
med hjärta och med tunga
sin lovpsalm och sitt böneljud.
Ditt ord i våra bygder
må rikeligen bo
och bära frukt i dygder,
gudaktighet och ro.
Som havets sand otaligt
ditt folk föröke sig
och heligt och lycksaligt
i evighet lovsjunge dig.

Text: Johan Olof Wallin
Musik: 1400-talet/H Kugelmann 1540


VI TACKAR DIG ATT TRON HAR FUNNIT UTTRYCK

Text: F Kaan 1967, Olle Engström 2001 (Psalmer och Sånger 800)
Musik: A Eriksson 1979

Inga kommentarer: