onsdag 6 mars 2013

101 Dej, o Jesus, vill vi prisa1. Dej, o Jesus, vill vi prisa,
du och bara du är god.
För att nåd oss alla visa
offrar du din kropp, ditt blod.

2. Dej, o Jesus, vill vi lova,
ty vår frälsnings hopp du är.
Du oss ger din största gåva,
ger dej själv, o Herre kär.

3. Herre Jesus, du som vunnit
frid åt alla med din död,
tack att vi i dej har funnit
nådens källa, livets bröd.


Text: Från den romersk-katolska psalmboken Cecilia 1902, bearb.

Musik: Finsk

Inga kommentarer: