måndag 15 juli 2024

200 år efter Birgitte Boyes död: Här utan sky och skugga

 Förspel:Koral:


1. Här utan sky och skugga
i salig, himmelsk fred,
här ville Petrus bygga
och aldrig stiga ned.
Här vore gott att bo!
Här vill vi också vara,
förbli i helgons skara,
i oavbruten ro!

2. Men, Petrus, sådan boning,
den kräver Guds Sons blod!
Vår frälsning och försoning
går fram ur korsets flod.
Du måste stiga ned!
Med Jesus får vi lida,
men också glatt förbida
Guds ljusa frid och fred.

3. Nu kan du världen svara:
Vi Jesus sett och hört,
på berget uppenbarad.
Vi ingen vilsefört!
Av diktad fabel blev
ej vårt förstånd bedraget,
och Gud har själv behagat
att syna vad vi skrev.

4. Och darrar än ditt öra
av korsets hammarslag,
du kan från himlen höra
Guds röst varenda dag.
Ja, själva dödens natt
av Herrens klarhet brinner,
när Anden oss påminner
att Jesus är vår skatt.

5. Guds Ande som hugsvalar
och i vår natt och nöd
om Jesu klarhet talar
och om hans kors och död:
mitt hjärta genomträng,
berör mej när mitt öra
kan inget mera höra
i dödens kalla säng.


Text: Birgitte Cathrine Boye (1742-1824), sv. övers. A.H. 14/8 2014

B C Boye:

366 Sorlet har dött

Alt koral:


Text: Olov Hartman 1947 (41 år), 1968
Musik: Daniel Olson 1965, alt. Lars Åke Lundberg

fredag 12 juli 2024

174 Dej, ljusets Fader, vare pris1. Dej, ljusens Fader, vare pris: 
jag fick till rikedom 
det ord som gör den fromme vis 
och gör den vise from. 

2. Hur ljuvt, hur hjärtligt talar du 
i detta dyra ord 
till mej som går, ett barn ännu, 
o Fader, på din jord! 

3. Väl har naturens rika prakt 
med tusen stämmors ljud 
till min försagda tanke sagt 
att du är stor, o Gud. 

4. Din väldighet, ditt majestät, 
ditt underfulla råd 
jag såg i solens höga fjät 
och gräsets minsta tråd. 

5. Dock låg för mej din mening skymd, 
ditt hjärta jag ej fann 
och i en mörk, oändlig rymd 
jag som ett stoft försvann. 

6. Men gryning blev kring Sinai, 
på Tabor uppgick dag, 
och själen såg, från töcken fri, 
din lag, ditt välbehag. 

7. Förklarat för mitt samvete 
stod helighetens bud. 
Till hjärtat flöt hugsvalelse 
med nådens milda ljud. 

8. Och tidens kval fick sammanhang 
med evighetens tröst, 
och himlarösters återklang 
blev hörd i jordiskt bröst. 

9. O människa, det är dej sagt 
vad Gud av dej begär! 
Vad han så på ditt hjärta lagt 
din egen sällhet är. 

10. I enfald och i ödmjukhet 
håll dej till Herrens ord, 
och låt, när du hans vilja vet, 
hans vilja här bli gjord. 

11. Du genom Kristus allt förmår, 
som själv dej mäktig gör, 
när dej hans Ande leda får 
och dej hans kärlek rör. 

12. Sann tro på Gud och på hans ord 
och kraft att göra gott 
och frid i himmel och på jord 
är kristnas kall och lott. 

13. Till denna lott, till detta kall 
mej nåd, o Jesus, giv. 
Då vet jag vad jag göra skall 
att få ett evigt liv. 

*14. I dej är Faderns välbehag, 
i dej vår salighet, 
o Jesus Krist, i går, i dag 
och i all evighet.


Text: Johan Olof Wallin 1816 (37 år), ngt bearb.
Musik: Tysk 1710

torsdag 11 juli 2024

791 Ni mänskobarn som här i världenText: Johan Olof Wallin 1809 (30 år), Britt G Hallqvist 1983 (69 år)
Musik: Halle 1704
 

J O Wallin:


Text: Johan Olof Wallin, bearb. Britt G Hallqvist
Musik: Freylinghausen 1711

tisdag 9 juli 2024

771 Älska helt och fullt varandra1. Älska helt och fullt varandra,
syskon, det är Herrens bud!
Ej med ord blott, men av hjärtat,
ty så älskar Herren Gud!
Den som ej sin broder älskar
vandrar kvar i mörkret än
och går främmande för honom
som är själva kärleken.

2. Älska helt och fullt varandra,
ty vår Gud med välbehag
ser på barnen, när att älska
är dem alla lagars lag.
Änglarna vill gärna skåda
när Guds barn, i kärlek ett,
nu i tron på Herren delar
med varandra ljuvt och lett.

3. Älska helt och fullt varandra,
kära syskon, utan list!
Älska rent och varmt och trofast!
Kärlek både först och sist!
Kärlek, denna gudalåga,
brinna skall i evighet.
Den skall ock därhemma vara
summan av vår salighet.Text: Joël Blomqvist, bearb. A.H. 2009
Musik ("Blaenwern"): William Penfro Rowlands

måndag 8 juli 2024

769 Utrannsaka mej, min Gud


Utrannsaka mej, min Gud,
känn mitt hjärtas tankar.
Pröva mej, o Gud, i nåd,
kom och känn min oro.
Se om vägen som jag går
bort från dej mej leder.
Led mej då, o Herre, du
på den goda vägen.


Text: David Isaisson (Psalt. 139:23-24)

Musik: Gunnar Wennerberg 1869 (52 år)

G Wennerberg:

söndag 7 juli 2024

770 Mitt vittne vare Gud
Alt koral:

1. Mitt vittne vare Gud! Jag vill
min sak åt honom lämna.
Förlåta hör oss mänskor till
och Gud att ondskan hämna.
Hur skulle jag väl själv bestå,
om han med mej till doms vill gå?

2. Med kristligt saktmod, o min själ,
ditt barnaskap besanna.
Mot dem som hatar dej gör väl,
välsigna dem som bannar.
Försonlig var och kärleksrik,
ja, var den högste Fadern lik.

3. Ännu han till sin nådastol
ej någon vägrar kalla,
ty nådens liksom dagens sol
går upp ännu för alla.
Än flödar kraft av Jesu blod
likt Herrens regn till ond och god.

4. Men syndar vi på Herrens nåd,
vår dom vi själva vållar.
Så låt oss dämpa hämndens råd
och vreden återhålla,
att över den ej solen må
kanske för alltid nedergå.

5. Kom, broder, räck mej här din hand
till vänskap och försoning.
När mänskor knyter fridens band,
blir fröjd i änglars boning.
Men vill vi ej förlåta här
så blir oss ej förlåtet där.

6. O Herre, du vår Fader är,
och dina barn vi blivit.
Så lär oss hålla friden kär,
o du som den oss givit.
Välsigna oss i all vår tid
och låt oss mötas i din frid.


Text: Johan Olof Wallin 1816, bearb. A.H. 2010

Musik: Bartholomäus Gesius/J H Schein 1628 alt. Bernhard Berglund


J O Wallin: