måndag 18 februari 2019

172 Jesus berörde med sina ord
1. Jesus berörde med sina ord -
planen att fängsla till intet gjord.
Utsända männen gripa ej kan.
"Aldrig har någon talat som han."

2. Vem är den mannen? Någon som vet?
Är han Messias eller profet?
Nej, ifrån Nasaret kommer han.
"Aldrig har någon talat som han."

3. Se, det som ingen väntat nu sker:
från Galiléen Frälsaren ger
frihet för fångna, ljus blinda fann.
"Aldrig har någon talat som han."

4. Mannen på väg till Emmaushus
utlägger Skriften, ger den nytt ljus.
Lärjungahjärtan sättes i brand.
"Aldrig har någon talat som han."

5. Kärlek han talar, ömhet och frid,
ord som kan gripa, in i vår tid,
innerligt, varligt och allvarsamt.
"Aldrig har någon talat som han."

6. Jesus, berör mig, säg nu till mig
ord som förvandlar, drag mig till dig,
så jag kan säga av hjärtats djup:
"Aldrig har någon talat som du!"


Text: Hakon Långström 15 februari 2001 inför Sexagesima (54 år)
Musik: Fredrik August Ekström 1860 (41 år)

söndag 17 februari 2019

227 Herre, du har anförtrottText: Seppo Suokunnas 1984, sv. övers. Catharina Östman 1985
Musik: Johann Rudolph Ahle

lördag 16 februari 2019

554 Oändlig nådText: John Newton, sv övers Anders Frostenson
Musik: Amerikansk 1831

måndag 4 februari 2019

356 Kristus är världens ljusText: Fred Pratt Green 1968 (65 år), sv. övers. Britt G Hallqvist 1970 (56 år)
Musik: Paris 1681

söndag 3 februari 2019

354 Följ Maria till Guds stad

1. Följ Maria till Guds stad,
dit som mor hon vandrar glad
med Guds löftes barn i famn,
Sonen, som bär hoppets namn.

2. Kom med jungfrun till Guds hus,
se hur barnet sprider ljus
över dem som löftet tror
och i Herrens tempel bor.

3. Se hur gamle Simeon
bär i famnen löftets son:
"Herre, jag far hem i frid,

nu är din fullbordans tid."

4. Hör hur änkan Hannas röst
talar om Guds rikes tröst
till de fromma och de små
som i väntan har fått gå.

5. Göm med jungfrun, Herrens mor,
också hemligheten stor,
kärlekens mysterium,
djupt i hjärtats tysta rum.

Text och copyright: Christian Braw (fritt efter Lukas 2:22-32), publicerad med tillstånd
Musik: Herrnhut 1740 alt. Bo Ramviken ("Mycket folk kring Jesus var")

lördag 2 februari 2019

355 O du som till ditt tempel kom

s


1. O du som till ditt tempel kom,
gör själen till din helgedom
och in i hjärtats tempel drag
på denna Kyndelsmässodag!

2. Du som var lydig Faderns lag,
ge mig din lydnad, så att jag
blir som din mor Maria var
när hon dig upp till templet bar.

3. Hjälp mig att se som Simeon
att du är Faderns egen Son,
som oss från slaveriet löst,
för Israel en härlig tröst.

4. Ja, låt mig ta dig i min famn
och prisa Herrens stora Namn,
ty löftet sin fullbordan fått
och världens längtan målet nått:

5. "Min Gud, nu låt din tjänare
gå hem i frid, ty han fått se
ditt ljus, din uppenbarelse,
ditt folks och världens Frälsare."

Text och copyright: Christian Braw, publicerad med tillstånd


torsdag 31 januari 2019

568 Låt oss vandra i ljuset liksom han är ljus1. //: Låt oss vandra i ljuset
liksom han är ljus,
vandra i Guds ljus ://
//: Vandra i Guds ljus ://
vandra i Guds ljus,
vandra i Guds kärleks ljus.

2. //: För då har vi en sann
gemenskap med varann,
gemenskap med varann ://
//: gemenskap med varann ://
gemenskap med varann,
en sann gemenskap med varann.

3. //: Och då renar oss Jesu blod
från all vår synd,
renar från all synd ://
//: renar från all synd ://
renar från all synd,
renar oss från all vår synd.


Musik: Okänd