lördag 23 januari 2021

103 Jesus, du vår salighetAlt. koral:


1. Jesus, du vår salighet,
Herre Jesus!
Största rikedom jag vet,
Herre Jesus!
Grunden för min trosvisshet,
Herre Jesus,
Jesus, Herre Jesus!

2. Tack att jag på dej får tro,
du som löst mej!
Bara du ger själen ro,
du som löst mej!
Evigt jag hos dej får bo,
du som löst mej,
Jesus, du som löst mej!

3. Låt mej stärkt av livets bröd
framåt ila!
Låt i öknens själanöd
källor strila!
Var i både liv och död
själens vila,
Jesus, själens vila! 


Text: Johan Flittner 1660, övers. A.H. 2011
Musik: Arr. Johann Sebastian Bach.  alt. koral av Johann Rudolph Ahle 1660

torsdag 21 januari 2021

688 Det är saligt på Jesus få tro
SÖNDAGSSKOLBARNENS SÅNG FÖR SEPTEMBER MÅNAD

1. Det är saligt på Jesus få tro,
och att vara Guds barn blott av nåd.
Det blir härligt hos Jesus få bo
och där prisa hans trofasta råd.
//: Gud ske lov, Gud ske tack,
atta hans salighet även är min ://

2. Det är saligt att samlas i tro
omkring ordet till bön och till sång.
O hur härligt det blir vid Guds tron
att få stå bland de frälsta en gång!
Gud ske lov...

3. Det är saligt att tro, fast vi än
ej fått skåda vår Frälsare kär.
Men en gång skall han komma igen,
vi får se honom såsom han är.
Gud ske lov...

Text: Andreas Fernholm 1875 (35 år)
Musik: Joseph Philbrick Webster 1867 (48 år)

tisdag 19 januari 2021

199 Ert hus ska ni bygga på Ordets fasta grund
Alt. melodi:


1. Ert hus ska ni bygga på Ordets fasta grund!
Då rubbas ej muren i stormarnas stund.
Låt hemmet få stå i skydd av Kristi kors!
Då viker ej väggen för frestelsers fors.
Där korset står vakt,
tappar mörkret sin makt.

2. Låt Herren välsigna er ande, själ och kropp,
låt honom er fylla med kärlek, tro och hopp.
Ja, morgon och kväll, det redan nu bestäm,
sänd bönens vita duva med bud från ert hem.
Där bön hålls vid makt,
står Guds änglar på vakt.

3. Be honom som inbjöds till Kanas bröllopsfest
att under alla skiften bli kvar som hedersgäst!
Välsignad var plats, som Jesus kallar sin,
där Herren själv får stanna kan vatten bli vin,
och friden står vakt
över hjärtanas pakt. 

4. Gud signe er båda tills livets sol går ned!
Det lyser på vägen av Herrens frid och fred.
Han före er fram till fest i himmelen,
där inga som möts måste skiljas igen,
där kärlekens makt
uppnått allt som Gud sagt.

Text: Jacob Peter Mynster Paulli 1878 (34 år), sv. övers. A.H.  7/8 2014
Musik:  Johan Peter Emilius Hartmann 1870 (65 åt), alt. Alice Tegnér

lördag 16 januari 2021

109 I Kana stad ett bröllop stodAlt. koral:1. I Kana stad ett bröllop stod,
i Galiléen det skedde,
dit bjöd man Jesus och hans mor,
stor fröjd han där beredde.
Du som i äktenskap vill gå,
bjud Herren Jesus dit också,
om du vill bli välsignad.

2. När stämningen just var som bäst,
tog vinet slut därinne,
fast Jesus själv var med som gäst
med glatt och öppet sinne.
Ja, inte var han den som kom
med suck och sorg, det vet vi om,
nej, han är glädjens Herre.

3. När vi får möta nöd och brist
och hjälp ej står att finna,
en trägen bön då först och sist
oss hjälper övervinna.
Hos Jesus finns all hjälp och tröst,
en ödmjuk bön ur troget bröst
vill han så gärna höra.

4. Ja, han är den som vill och kan
till slut vår sorg fördriva.
Men tid och medel aldrig man
får honom föreskriva.
När mänsklig visdom rådlös är,
då är hans stund att hjälpa här.
Den måste vi förbida.

5. Som bäst man väntar glädjevin
som sorgen släcka skulle,
så skänks istället vatten i
sex krukor överfulla.
Den prövningen blir ganska svår,
en ångest genom själen går,
vi frestas att förtvivla.

6. Du måste lära, kristen god,
vid livets fällda bommar,
att visa tro och tålamod,
ja, trots förnuftets domar!
Vad Jesus säger, gör med flit.
Arbeta, bed och all din lit
till honom sätt för alltid.

7. Så se nu här på Herrens hand
som allting kan förvandla!
Se, vin av vatten gjorde han,
så vill han med oss handla.
Han vänder sorg i fröjdevin,
han glädjen ger och harmonin.
Förtrösta helt på honom!

8. Begynnelsen är ofta svår,
men lägg den i hans händer,
och även det vi ej förstår
han till det bästa vänder.
Så handlar Herren Jesus Krist,
han bästa vinet spar till sist.
Gud vare pris och ära!

Text: Cyriacus Spangenberg o 1550 (22 år), sv. övers. och omarb. i 1695 års psalmbok, ytterligare bearb. A.H. 2015
Musik: Burkhard Waldis, alt. 1697 års koralbok

C Spangenberg på äldre dagar:
Cyriakus-Spangenberg

fredag 15 januari 2021

19 Helt saligt var det bröllopspar
1. Helt saligt var det bröllopspar
som Jesus ville gästa!
Han med sin mor ju bjuden var
och ville deras bästa.
Ja, salig är var bröllopsdag
då Jesus själv sin kärleks lag
får här bland oss befästa.

2. Men aldrig någon dag upprann
med morgonsolen röda
där ingen sorg och motgång kan
oss förorsaka möda.
Så klar ser aldrig himlen ut
att ingen sky och storm till slut
kan hota frukt och gröda.

3. I Kana tog ju vinet slut
och kvar fanns bara vatten.
Ja, så kan glädjen sina ut
och oro fyller natten.
När glädjens portar här slå upp,
i bakhåll står en mörkrets trupp
som vill få kväva skratten.

4. Men när till oss du bjuden är,
o Jesus, får vi luta
oss trygga mot ditt ord som lär 
hur allting väl kan sluta.
Ja, låt vårt vatten bli till vin
med ren och himmelsk glädje i
som vi med dej får njuta.

5. O Jesus, du som hjärtan kan
med kärlek sammanbinda,
ge makan glädje hos sin man
och maken hos sin kvinna.
Hjälp alla dem som glatt och tryggt
har sina löften på dej byggt,
låt nöd och brist försvinna!

6. Ge ära, ljus och goda råd,
ge tusenfaldig lycka,
stärk hem och äktenskap i nåd,
vad världen än må tycka.
Välsigna kärlek, trofasthet,
och led oss till den salighet 
där inget kan oss trycka!

Text: Thomas Kingo, sv övers. A.H.
Musik: Wittenberg 1525

onsdag 13 januari 2021

106 Se det lilla barnet
Amen, amen, amen, amen, amen...

1. Se det lilla barnet
ligga i en krubba
första julens morgon.

2. Se honom i templet
sitta med de lärda,
redan full av vishet.

3. Se honom vid stranden
tala om Guds rike,
ta sej an de sjuka.

4. Se i örtagården
hur han ber till Fadern
i sin djupa ångest.

5. Ja, han är min Herre!
Jesus dog för världen
men stod upp en påskdag.

6. Ära, halleluja!
I Guds himmelrike
Frälsaren är konung.

Amen, amen, amen, amen, amen!


Text och musik: Negro spiritual, övers. A.H. 2009

247 Hör på änglarna och sjung
1. Hör på änglarna och sjung
lovsång till en nyfödd kung!
Hör nu himlens glädjebud
och försona er med Gud!
Jordens folk, ge glädjen rum, 
dela änglarnas triumf!
Lyssna nu och sjung med dem,
Kristus fötts i Betlehem!

Lyssna, mänsklighet, och sjung
lovsång till en nyfödd kung!


2. Dyrkad av sin änglahär
Kristus evig Herre är,
Gud av Gud, med Gud till Far,
kom då tiden inne var,
kom i mänskligt kött och blod,
inkarnerad, Gud är god,
är från morgon och till kväll
Gud med oss, Immanuel!
Lyssna, mänsklighet, och sjung
lovsång till en nyfödd kung!

3. Fridens furste på sin tron,
ja, Rättfärdighetens Sol,
hit med ljus och värme kom,
full av liv och läkedom.
Kungaprakten avstod han,
född att frälsa människan,
född att samla oss som flytt,
född att föda oss på nytt.
Lyssna, mänsklighet, och sjung
lovsång till en nyfödd kung!Text: Charles Wesley, sv övers A.H. 10/10 2018
Musik: Felix Mendelssohn-Bartholdy