måndag 1 februari 2010

130 O du helge Ande, kom
*O du helge Ande, kom.
Fyll dina trognas hjärtan med nåd och frid
och tänd i dem kärlekens eld,

din levande låga,
du som från skilda länder och språk
samlar folken
i kristen tro och endräkt: en enda helig kyrka.
Halleluja!
Halleluja!

*Veni Sancte Spiritus,
reple tuorum corda fidelium,
et tui amoris in eis ignem accende:
qui per diversitem linguarum cunctarum,
gentes in unitate fidei congregasti.
Alleluja!
Alleluja!


Text och musik: Medeltida antifon, "Veni Sancte Spiritus"

En lite udda fågel i psalmflocken är denna medeltida antifon som anses vara omkring 1000 år. Jag har själv bara sjungit den en enda gång som församlingssång, och då var det jag själv som önskade den. Men tidigare sjöngs den i århundraden på latin vid skolornas morgonböner, och med svensk text har den sedan reformationen använts som s.k. predikstolspsalm (psalm som församlingen sjunger medan prästen går upp i predikstolen).

Nuförtiden sjungs den latinska versionen nog endast vid prästmötens öppnande, och den svenska versionen (som reviderades både 1819 och 1986) vid prästvigning. Som tonåring hörde jag den annars ett flertal gånger bedjas/läsas av domprost Gustaf Adolf Danell (1908-2001) från predikstolen, och då i den äldre svenska versionen:

O du helge Ande, kom till oss in!

Med nåd och frid i dina trognas hjärtan bliv.
Din levande kärlekslåga där upptänd och uppehåll,
du som av alla tungomål och land församlar folken
i Herrens Jesu Kristi tro endräkteliga.
Halleluja! Halleluja!

Inga kommentarer: