torsdag 28 januari 2010

531 Jesus kär, gå ej förbi mej

1. Jesus kär, gå ej förbi mej.
Låt mej bönhörd bli.
Då åt andra nåd du skänker,
gå ej mej förbi.
Jesus, Jesus, låt mej bönhörd bli.
Och då andra du välsignar,
gå ej mej förbi.

2. Låt ock mej vid nådatronen
finna himmelsk ro.
Då jag sjunker ned förkrossad,
Herre, lär mej tro.
Jesus, Jesus, låt mej bönhörd bli...

3. Blott på din förtjänst jag kommer
och din nåd begär.
Intet i mej själv jag äger,
fräls mej som jag är.
Jesus, Jesus, låt mej bönhörd bli...

4. Du är all min glädjekälla,
mer än liv för mej.
Vad i himlen, vad på jorden
har jag utom dej!
Jesus, Jesus, låt mej bönhörd bli...


Text: Fanny Crosby van Alstyne 1868 (48 år), Erik Nyström 1875 (33 år), bearb. 1962
Musik: William Henry Doane 1868 (36 år)


Inga kommentarer: