måndag 1 februari 2010

137 Dig, helge Ande, bedja vi
1. Dig, helge Ande, bedja vi
att med din kraft du står oss bi
under prövotider

och svåra strider,
helst uti den yttersta,
när det till änden lider.
O Gud, förbarma dig.

2. O ädla ljus, gör med ditt sken
vår tro på Jesus sann och ren,
och den själv uppliva
att frukter giva.
Hjälp oss att i denna tro
till änden faste bliva.
O Gud, förbarma dig.

3. O kärlekseld, uppvärm vårt sinn.
Allt hat, all ljumhet övervinn,
att vi leva läre
som bröder käre
i försonlighet och frid
och Kristi sinne bäre.
O Gud, förbarma dig.

4. O högsta tröst i all vår nöd,
oss uppehåll i liv och död.
Låt oss ej försaka
att bedja, vaka
och betänka, att en gång
vi döden måste smaka.
O Gud, förbarma dig.

Text: (=SvPs1937 nr 135) v. 1 från medeltiden. Martin Luther 1524, Olaus Petri 1536, J O Wallin 1814, 1816.
Musik: Medeltida leismelodi/Erfurt 1524

Inga kommentarer: